BUSINESS POLICY

นโยบายทางธุรกิจ (BUSINESS POLICY ) นโยบายการคืนเงิน บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณี บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า 1.กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า 2.กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง […]

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!